Test_table

ID_BugMàn hìnhTiêu đềMô tả chi tiếtKết quả hiện tạiTrạng tháiKết quả mong đợiGhi chúAssign
1WP File Download_FrontendHiển thị thông báo lỗi js- Coppy shortcode của một category bất kỳ và chạy chương trình ngoài Frontend. - Click button để download các tệp, lúc này tệp được download thành công nhưng hiển thị thông báo lỗi tại 'inspect → console' https://drive.google.com/file/d/1EAygeGGQG0RaOuOHRo7BRURmW5sYr0Jq/view?usp=sharing- Lỗi với theme: clone-default
- Lỗi với tất cả category (thường, cloud).
ClosedKhông hiển thị thông báo lỗi.Đại
2WP File Download_FrontendLỗi khi upload tệp có ký tự đặc biệt.Tại Frontend, click 'Select files' để upload tệp có chứa ký là ' (ví dụ: Uncle Tom's Cabin). Lúc này tệp được upload thành công nhưng bị thiếu đi text ở trước dấu ' ('s Cabin) https://drive.google.com/file/d/1E7aZskHZsnB4pIrBKj8Sq9KfmMBx9yAF/view?usp=sharing- Lỗi với tất cả các theme clone: clone-default, clone-ggd, clone-preview, clone-table, clone-tree
- Lỗi với tất cả category cloud (dropbox, ggdrive, onedrive)
OpenHiển thị đầy đủ tên tệp sau khi uploadTuân
3WP File Download_FrontendPagination lệch trái.Tại Frontend, hiển thị phân trang bị lệch trái: https://drive.google.com/file/d/1MhMfxZgeNmF6UjJrbvzFsDIkE83SOUeY/view?usp=sharing- Lỗi với hầu hết các theme clone: clone-default, clone-ggd, clone-preview, clone-table.
- Lỗi với tất cả category (thường, cloud).
ClosedHiển thị pagination căn giữaĐại
4WP File Download_FrontendKhông hiển thị breadcrumbs tại 'all categories'- Tại 'Category Shortcode Generator', ta coppy shortcode và chạy chương trình. Tại Frontend hiển thị breadcrumbs với 'all categories' là chính xác: https://drive.google.com/file/d/1Q1a7Ers3AMlgs9UEkolyc7_RfX9v1nLk/view?usp=sharing - Click vào một category bất kỳ, lúc này hiển thị breadcrumbs vẫn chính xác: https://drive.google.com/file/d/1EvyRdRlbn6YpFQyNWqUpFW-0KcBH_ja6/view?usp=sharing - Click back để thoát ra 'all categories', lúc này breadcrumbs không hiển thị: https://drive.google.com/file/d/1RFP33oyrIYpnfkV2zWS_fVpyyHCOu4Z3/view?usp=sharing- Lỗi với các theme clone: clone-default, clone-ggd, clone-preview
- Lỗi với tất cả category (thường, cloud).
ClosedHiển thị đúng đường dẫn của breadcrumbs Đại
5WP File Download_Frontend 'Select files' không thành công và hiển thị báo lỗi.- Tại 'Category Shortcode Generator', ta coppy shortcode và chạy chương trình. Tại Frontend, Click vào một category A bất kỳ 'Select files' thành công. - Click vào category B (là con của category A) và 'Select files' thành công. - Click back để thoát ra category A, lúc này 'Select files' không thành công và hiển thị báo lỗi. * Video minh họa: https://drive.google.com/file/d/1kFgb6MbNeEoD59QNMCAfcSwcgiv1GlVw/view?usp=sharing - Lỗi với theme: clone-default
- Lỗi với tất cả category (thường, cloud).
Closed 'Select files' thành công và không hiển thị báo lỗi.Đại
6WP File Download_FrontendKhông hiển thị trình upload tệp- Tại 'Category Shortcode Generator', ta coppy shortcode và chạy chương trình. - Tại Frontend, Click vào một category A bất kỳ 'Select files' và chọn một số tệp. Lúc này màn hình không hiển thị quá trình tải tệp lên tại form select files (fix) và sau đó vẫn hiển thị tệp vừa upload. * Video minh họa: https://drive.google.com/file/d/1F70VodkOA8tnrecf-EvMlpeljsPuAIVc/view?usp=sharing- Lỗi với theme: clone-preview
- Lỗi với tất cả category (thường, cloud).
In progressKhi 'Select files' tệp cần hiển thị trình upload của tệp.ĐạiIt works: https://vimeo.com/868257042?share=copy
7WP File Download_FrontendLỗi CSS hiển thị table- Tại Frontend, hiển thị table với các ô có đường kẻ dọc màu trắng: https://drive.google.com/file/d/11EyFlwic-H3gcYsytnPfk9MK9dkvaNW5/view?usp=sharing- Lỗi với theme clone: clone-table
- Lỗi với tất cả category (thường, cloud).
ClosedKhông hiển thị các đường kẻ dọc màu trắng
Nobody
8WP File Download_FrontendHiển thị button "bật tắt các cột của tệp" bị đè lên text.- Coppy shortcode của 1 category bất kỳ và chạy với theme Table, clone-table - Ngoài Frontend khi click button "bật tắt các cột của tệp" kết quả bị đè lên text. https://drive.google.com/file/d/16gKTOOAPEYxLy-b2111VK_-DmkEMScsf/view?usp=sharing- Lỗi với theme table, clone-table
- Lỗi với tất cả category (thường, cloud).
- Lỗi với theme: Twenty Twenty-Three
OpenClick bật tắt các trường, lúc này button bật tắt không bị đè lên textTuân
9WP File Download_FrontendHiển thị Select files với All categories của theme tree- Tại 'Category Shortcode Generator', ta coppy shortcode với theme tree và chạy chương trình. - Tại Frontend, hiển ban đầu tại All categories không có Select files. Điều này là chính xác. - Click vào category bất kỳ, sau đó thoát ra All categories, lúc này tại All categories xuất hiện Select files và còn cho phép thực hiện select file. Điều này không hợp lý * Video minh họa: https://drive.google.com/file/d/1Yfi8PXlyykU0wjXz44GjOqWIFHo8ozY-/view?usp=sharing- Lỗi với theme: tree, clone-tree
OpenTại All categories không được xuất hiện Select filesTuân
10WP File Download_FrontendHiển thị 2 lần 'All categories'- Tại 'Category Shortcode Generator', ta coppy shortcode và chạy chương trình. - Tại Frontend, Click vào một category bất kỳ. Sau đó click back để thoát ra ngoài All categories - Load lại page, lúc này hiển thị tại breadcrumbs không chính xác (hiển thị 2 lần 'All categories') https://drive.google.com/file/d/1NVp1qGg6liIZJ5QAyFXz6OK7UIbpsRWU/view?usp=sharing * Video minh họa: https://drive.google.com/file/d/1JnMyWUJGTiIpJUUkRIYANwRpFNhke9zw/view?usp=sharing- Lỗi với theme default, clone-defaultOpenKhi load lại trang, hiển thị tại breadcrumbs phải chính xác.Đại
11WP File Download_FrontendHiển thị các danh mục, tệp và pagination tại All categories không chính xác- Tại 'Category Shortcode Generator', ta coppy shortcode và chạy chương trình. - Tại Frontend, Click vào một category bất kỳ. Sau đó click back để thoát ra ngoài All categories - Load lại page, lúc này các danh mục, tệp và pagination bị hiển thị 2 lần. https://drive.google.com/file/d/1m08u7MVotix3a5UTaGtAn__ThUuGLqE4/view?usp=sharing * Video minh họa: https://drive.google.com/file/d/1c250Ij6xDEUEfqTigZJvJgbsHMNmb7XI/view?usp=sharing- Lỗi danh mục, tệp và pagination bị hiển thị 2 lần với theme: ggd, preview, clone-ggd, clone-preview.
- Lỗi pagination bị hiển thị 2 lần với theme: table, clone-table
OpenKhi load lại trang, hiển thị chính xác danh mục, tệp và paginationĐại
12WP File Download_FrontendHiển thị thông báo lỗi và không thể mở được category- Tại 'Category Shortcode Generator', ta coppy shortcode và chạy chương trình. - Tại Frontend, Click vào một category bất kỳ. Sau đó load lại trang hoặc click 'All categories' rồi load lại trang. Lúc này tại Console hiển thị thông báo lỗi và không thể mở được category vừa rồi: https://drive.google.com/file/d/12Y6iBktzFPFe03PqxHU1bVOO6rWOOb7I/view?usp=sharing * Video minh họa: https://drive.google.com/file/d/15CtUcw2JJbXwSA-dvj6dZGmkyXX7jzmV/view?usp=sharing- Lỗi với theme: tree, clone-tree
OpenKhi load lại trang, không hiển thị thông báo lỗi và click vào bất kỳ category nào đều có thể mở được.Đại
Scroll to Top